Vad kan vi hjälpa dig med?

Vi kan hjälpa er med konservering av arkitekturbundet måleri. Vi arbetar med limfärgsmåleri, oljemåleri och kalkmålningar från varierande tidsperioder. Vi arbetar också med polykrom träskulptur och har erfarenhet av stafflimåleri.

Vi är behjälpliga med kontakt med Länsstyrelsen för exempelvis bidrag för konservering och antikvariska kontroller. 

Vi kan bidra med information om Kyrkoantikvarisk ersättning för församlingar. Vi genomför skadeinventeringar, upprättar åtgärdsprogram, uppdaterar Vård- och Underhållsplaner, genomför klimatkontroller och utför färgundersökningar. Samtliga arbeten som görs dokumenteras noggrant och enligt riktlinjer från RAÄ. Konserveringsrapporter upprättas efter avslutat arbete.

Skånes Målerikonservatorer består av konservator Ingrid Wedberg,
Hanna Eriksson & Matilda T. Brönmark.

Hanna Eriksson

hanna@skanesmalerikonservatorer.se

+46 709 247115

Ingrid Wedberg

ingrid@skanesmalerikonservatorer.se

+46 733 801590

Matilda T. Brönmark

matilda@skanesmalerikonservatorer.se

+46 702 168035

Hanna Eriksson

hanna@skanesmalerikonservatorer.se

+46 709 247115

Ingrid Wedberg

ingrid@skanesmalerikonservatorer.se

+46 733 801590

Matilda T. Brönmark

matilda@skanesmalerikonservatorer.se

+46 702 168035