Vi har lång erfarenhet av konservering av arkitekturbundet måleri, polykrom träskulptur samt stafflikonst.

All våra tjänster

Förutom konservering av arkitekturbundet måleri kan vi hjälpa dig med limfärgsmåleri, oljemåleri och kalkmålningar, polykrom träskulptur och stafflimåleri. Vi genomför skadeinventeringar, upprättar åtgärdsprogram, uppdaterar Vård- och Underhållsplaner, genomför klimatkontroller och färgundersökningar.

Vi är behjälpliga av kontakt med Länsstyrelsen för konserveringsbidrag och antikvariska kontroller och Kyrkoantikvarisk ersättning för församlingar.

Konservering

Konservering kan delas in i olika åtgärder beroende på konstverkets skick: Konserverande åtgärder Restaurerande åtgärder och Förebyggande åtgärder.

Konservering har som mål att stoppa ett föremåls förfall. Detta kan göras på olika sätt men ett av de viktigaste är att hålla koll på ett föremåls yttre omständigheter. Med andra ord hur ser klimatet ut där ett föremål befinner sig? Det är här som vi oftast finner förklaringen till skadorna. Att spåra skadeorsakerna gör att man kan sätta in rätt åtgärder.

Åtgärdsprogram

Skånes Målerikonservatorer utför även åtgärdsprogram.Ett åtgärdsprogram redogör för vilka material och metoder som konserveringen ska utföras med. Förutsättningen för detta är att det upprättas ett konserveringsprogram som innehåller både en skadeinventering och ett åtgärdsprogram.

Skadeinventering

En skadeinventering kartlägger och analyserar materialens egenskaper. Den redovisar skadornas art och omfattning, liksom orsak.

Boka en kostnadsfri konsultation idag.

Vi erbjuder kostnadsfria konsultationer. Kontakta oss idag för att få reda på mer.

Kyrkoantikvarisk ersättning.

Vi är behjälpliga med kontakt med Länsstyrelsen för exempelvis bidrag för konservering och antikvariska kontroller.

Vi kan bidra med information om Kyrkoantikvarisk ersättning för församlingar. Svenska kyrkan har rätt till viss ersättning av staten för antikvariska merkostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena. En förutsättning för att få kyrkoantikvarisk ersättning är att man har en vård- och underhållsplan. Vi genomför skadeinventeringar, upprättar åtgärdsprogram och genomför klimatkontroller. Samtliga arbeten som görs dokumenteras noggrant och enligt riktlinjer från RAÄ. Konserveringsrapporter upprättas efter avslutat arbete.

Vi är behjälpliga med kontakt med Länsstyrelsen för exempelvis bidrag för konservering och antikvariska kontroller. Man kan ansöka hos stiftet en gång om året (ta kontakt med respektive stift för sista ansökningsdatum). Medel kan sökas för konservering, men också för utarbetande av en vård- och underhållsplan om man inte redan har en. Bra att veta är att ansökningsprocessen tar cirka ett år. Arbetet får inte påbörjas innan länsstyrelsen beviljat tillstånd och stiftsstyrelsen fattat beslut om kyrkoantikvarisk ersättning. Ersättningen måste ha använts inom två år från det att medlen beviljats. Pengarna betalas ut när slutintyg för utfört arbete levererats. Information om kyrkoantikvarisk ersättning kan sökas på Svenska kyrkans hemsida, www.svenskakyrkan.se eller fås via stiftantikvarien eller motsvarande handläggare i varje stift.

Se mer av
vad vi har gjort.

Läs våra rapporter

Här hittar du de rapporter som har upprättats efter varje projekt.

Se våra referenser

Här hittar du alla våra referenser och arbeten vi har utfört.

Våra aktuella nyheter

Gamla tingshuset i Hammenhög

Sankt Nicolai kyrka, Sölvesborg

Sankt Nicolai kyrkas kalkmålningar färdigkonserverade

Digitalretuschering av korväggen i Finja kyrka

Efter konserveringsarbetet som utförts i Finja kyrka perioden August 2020- augusti 2021 har en digitalretuschering utförts i samarbete med Andréason & Leibel, Pigdesign.

Sankta Maria kyrka Ystad

Under början av 2022 utfördes konserveringsarbeten i Sankta Maria kyrka i centrala Ystad

Vill du veta mer om konservering?

Här har vi samlat några länkar som vi tycker är viktiga för konservatorer och allmänt om konservering. Kanske är det så att just du är intresserad att lära dig mer om konservering eller helt enkelt fördjupa dina kunskaper inom ämnet.

Skånes Målerikonservatorer består av konservator Ingrid Wedberg,
Hanna Eriksson & Matilda T. Brönmark.

Hanna Eriksson

hanna@skanesmalerikonservatorer.se

+46 709 247115

Ingrid Wedberg

ingrid@skanesmalerikonservatorer.se

+46 733 801590

Matilda T. Brönmark

matilda@skanesmalerikonservatorer.se

+46 702 168035

Hanna Eriksson

hanna@skanesmalerikonservatorer.se

+46 709 247115

Ingrid Wedberg

ingrid@skanesmalerikonservatorer.se

+46 733 801590

Matilda T. Brönmark

matilda@skanesmalerikonservatorer.se

+46 702 168035