Sankt Nicolai kyrka, Sölvesborg

Sankt Nicolai kyrkas kalkmålningar färdigkonserverade

SVT Skåne i Finja kyrka

Arbetet i Finja går vidare och för ett par veckor sedan hade vi besök av SVT Skåne som gjorde ett fint litet inslag om kyrkans målningar.

Konservering i Hofterups kyrka

Under veckan inleddes konserveringen av de romanska målningarna i kor och absid av Hofterups kyrka.

Semester

Nu håller Skånes Målerikonservatorer semester 15 juli till 15 augusti. Med lite bilder från vårens olika projekt önskar vi er alla en skön sommar!

Altarskåpet i Mariakyrkan, Helsingborg

Under två veckors tid har konservatorerna Johanna Nessow och Matilda Thorlund-Brönmark arbetat med översyn och konservering av det fantastiska altarskåpet i Mariakyrkan i Helsingborg.

Lilla Harrie kyrka

Konserveringsarbetena i Lilla Harrie kyrka inleddes i september.