Mosaiken rengörs i Lunds Domkyrka

Under starten på 2019 har Skånes Målerikonservatorer rengjort Joakim Skovgaards imponerande glasmosaik i Lunds Domkyrka. Mosaiken har en yta på ca 113m2 och består av ca 1,5x1,5 cm stora glasmosaikbitar tillverkade i Venedig.

Mosaikmålningar i Malmö

På Norra Vallgatan i Malmö ligger ett imponerande och vackert hus som ritats av arkitekterna Alfred Arwidius och Fredrik Sundbärg under tidigt 1900-tal.

Glasmosaikerna på plats i Arenan

Arbetet med avlägsnandet av framsidessäkringen på Sven Jonsonsmosaiker (1956-57) från Halmstad gamla Sporthall, har pågått i tre dagar.

Mosaikerna har flyttats

I förra veckan lyftes så paketen med de två mosaikerna i Halmstad Sporthall.

Mosaikflytt i Halmstad Sporthall

Arbetet fortsätter och innebär en omfattande konsolidering av den angripna eken.