Pauli kyrka 2016

Arbetet i Sankt Pauli kyrka pågår för fullt under 2016.

Sankt Pauli kyrka

Under 2015-16 håller Sankt Pauli kyrka i Malmö stängt för en omfattande inre renovering. Exteriören har sedan ett par år tillbaka renoverats och det vackra plåttaket lyser nu upp i Malmö centrum.

Sankt Petri orgelfasad

Under tre veckors tid kommer vi att arbeta med konserveringen och restaureringen av orgelfasaden i Sankt Petri kyrka.

Ystad Teater

Renoveringen av vestibulen i Ystad teater pågår under juni månad. Teaterbyggnaden uppfördes i nyrenässans 1893-94 efter ritningar av stadsarkitekt Peter Boisen.

Hammarlunda kyrka - berättelsen om St Kristoffer

I november 2012 genomfördes en kantförstärkning av delar av det romanska måleriet ovanför valven i Hammarlunda kyrka.

Rådhuset i Landskrona

I dagarna har vi börjat arbeta med entré och trapphall i Landskrona rådhus.