Östra Sallerups kyrka

Östra Sallerups kyrka är uppförd under 1100-talet.

Åtgärdsprogram

Juli har blivit en skrivande månad med flera intressanta åtgärdsprogram.

Åtgärdsprogram för Skurups kyrka

Åtgärdsprogrammet för Skurups kyrka är sammanställt och resultaten av analyserna redovisas i den konserveringstekniska förundersökningen.

St Petri kyrka i Malmö återinvigd den 14 augusti.

Efter ett omfattande renoveringsarbete som pågått under ett år återinvigdes kyrkan den 14 augusti.

Skurups Kyrka

Microemulsionerna har nu testats i koret.

Åtgärdsprogram Skurups Kyrka

För att lösa problemen med rengöringen av kalkmålningarna i Skurups Kyrka har vi nu inlett ett samarbete med Professor Piero Baglioni och hans medarbetare på Kemi-och fysikinstitutionen vid Florens Universitet (CSGI).