Konservering av arkitekturbundet måleri & polykrom träskulptur

Med vår långa erfarenhet av konservering av arkitekturbundet måleri, polykrom träskulptur samt stafflikonst kan vi hjälpa till att bevara vårt kulturarv. På det viset kan vi fortsätta att berätta vår  gemensamma historia för generationer framöver.

Våra tjänster

Vi kan hjälpa er med konservering av arkitekturbundet måleri. Vi arbetar med limfärgsmåleri, oljemåleri och kalkmålningar från varierande tidsperioder. Vi arbetar också med polykrom träskulptur och har erfarenhet av stafflimåleri.

Läs mer om alla våra tjänster nedan.

Skadeinventering

En skadeinventering kartlägger och analyserar materialens egenskaper. Den redovisar skadornas art,  omfattning och orsak.

Konservering

Konserveringens mål är att stoppa ett föremåls förfall. Beroende på föremålets yttre omständigheter sker rengöring och konsolidering.

Åtgärdsprogram

Ett åtgärdsprogram redogör för vilka material och metoder som konserveringen ska utföras med.

Urval av kompetenser vi kan utföra

Kalkmålningar
Limfärgsmåleri
Oljemåleri
Polykrom träskulptur
Mosaik
Stafflimåleri
Skadeinventeringar
Vård & underhållsplan

Varför konservera?

Konservering har som mål att stoppa ett föremåls förfall och delas in i olika åtgärder beroende på konstverkets skick:
Konserverande åtgärder, restaurerande åtgärder och förebyggande åtgärder

Konserverande åtgärd

Skadekartering och dokumentation. Rengöring och konsolidering.

Restaurerande åtgärder

Återskapande av nedbrutet material, retuschering

Förebyggande åtgärder

Klimatkontroll, fuktmätning, förvaring

Boka en kostnadsfri konsultation idag.

Vi erbjuder kostnadsfria konsultationer. Kontakta oss idag för att få reda på mer.

Kyrkoantikvarisk ersättning.

Vi är behjälpliga med kontakt med Länsstyrelsen för exempelvis bidrag för konservering och antikvariska kontroller.

Våra aktuella nyheter

Gamla tingshuset i Hammenhög

Sankt Nicolai kyrka, Sölvesborg

Sankt Nicolai kyrkas kalkmålningar färdigkonserverade

Digitalretuschering av korväggen i Finja kyrka

Efter konserveringsarbetet som utförts i Finja kyrka perioden August 2020- augusti 2021 har en digitalretuschering utförts i samarbete med Andréason & Leibel, Pigdesign.

Sankta Maria kyrka Ystad

Under början av 2022 utfördes konserveringsarbeten i Sankta Maria kyrka i centrala Ystad

Se mer av
vad vi har gjort.

Läs våra rapporter

Här hittar du de rapporter som har upprättats efter varje projekt.

Se våra referenser

Här hittar du alla våra referenser och arbeten vi har utfört.

Vår historia

Vår historia börjar 1991.
Sen dess har vi arbetat i över 150 kyrkor och runt 100 profana byggnader.

Vår samlade erfarenhet har vi fått genom många års arbete och uppdrag. Genom åren har vi fått förtroendet och tilliten att hjälpa till att bevara vårt gemensamma kulturarv, vilket vi är mycket tacksamma för.

Skånes Målerikonservatorer består av konservator Ingrid Wedberg,
Hanna Eriksson & Matilda T. Brönmark.

Hanna Eriksson

hanna@skanesmalerikonservatorer.se

+46 709 247115

Ingrid Wedberg

ingrid@skanesmalerikonservatorer.se

+46 733 801590

Matilda T. Brönmark

matilda@skanesmalerikonservatorer.se

+46 702 168035

Hanna Eriksson

hanna@skanesmalerikonservatorer.se

+46 709 247115

Ingrid Wedberg

ingrid@skanesmalerikonservatorer.se

+46 733 801590

Matilda T. Brönmark

matilda@skanesmalerikonservatorer.se

+46 702 168035