Gamla tingshuset i Hammenhög

Gamla tingshuset i Hammenhög

Tingshuset i Hammenhög är byggt 1881 är det tredje av de tingshus som funnits i Hammenhög för de två häraderna Ingelstad och Järrestad. Det första av tingshusen byggdes redan 1694, vilket var kort efter att rättsväsendet i Skåne hade inordnats i det svenska. Dagens hus är ritat av Peter Boisen, stadsarkitekt i Ystad. Han har även ritat rådhuset i Simrishamn och tingshuset i Ystad.

Till det yttre har byggnaden bevarat sitt ursprungliga utseende även om det har gjorts tillbyggnader 1914 och 1928 med arkiv respektive en sal. Fram till 1979 hölls domstolsförhandlingar i huset därefter flyttades domsagan till Simrishamn. Tingssalen ligger centralt placerad i byggnaden och har en fantastisk tidstypisk takmålning.


Vi kallades till platsen för att hjälpa till med sprickor som fanns i taket, som uppkommit efter äldre takläckage. Man kunde se att det vid tidigare tillfälle gjort försök att dämpa bortfall av puts med målning på, belägna vid sprickan, detta genom att måla i mönstret som saknades, vilket man kan se på bilden nedan.

Man ser tydligt hur en äldre åtgärd med att fylla i förlorat mönster utförts för att dämpa synligheten av bortfallet.


Då måleriet är extremt fuktkänsligt användes en Cyclododecane spray från Deffner och Johann för att kunna maskera färgskiktet närmast putsskadorna. Detta gör man för att det ska vara möjligt att laga upp med ett kalkbruk utan att skapa mer skador på målningen i form av fuktrosor. Cyclododecane evaporerar av sig självt efter ett antal timmar, tiden är beroende bland annat på hur tjockt lager som påförts.
Som ett slutskikt lades ett tunt lager sandspackel på putslagningen för att få en fin målningsyta motsvarande originalets. På denna ytan utfördes sedan en retuschering med färgerna Flashe® , en vinylfärg av hög konstnärlig kvalitét, vilken har förmågan att täcka de fuktrosor som tidigare läckage har orsakat, samt ge en ytglans som liknar den omgivande ytan.

I nedre vänstra hörnet kan man se en provyta på rengöring, förhoppningen är att i framtiden kunna rengöra hela taket. Till höger kan man se hur delar av Cyklododecanen håller på att evaporera.
Samma område efter konserveringen utförts

Det fanns en större skadan framme vid dommarstolen där putsen släppt ifrån reverteringen, vid denna skadan injekterades en gipslösning som förstärks med addhesiv för att kunna skapa vidhäftning och stabilitet tillräckligt snabbt. Även här retuscherades skadorna in med Flashe, resultatet kan man se nedan.

Ägarna till Tingshuset i Hammenhög håller på att renovera och göra delar av huset till ett kulturhus, där konserter och konstutställningar planeras att hållas, detta gör att det finns möjlighet att kunna titta in i huset och se de magiska måleriet i tingssalen.

Relaterade artiklar

Sankt Nicolai kyrka, Sölvesborg

Sankt Nicolai kyrkas kalkmålningar färdigkonserverade

Digitalretuschering av korväggen i Finja kyrka

Efter konserveringsarbetet som utförts i Finja kyrka perioden August 2020- augusti 2021 har en digitalretuschering utförts i samarbete med Andréason & Leibel, Pigdesign.

Sankta Maria kyrka Ystad

Under början av 2022 utfördes konserveringsarbeten i Sankta Maria kyrka i centrala Ystad

Västra Tommarps kyrkas hemligheter

Västra Tommarps kyrka strax norr om Trelleborg bär på en spännande historia. Den är uppförd på en mycket fornlämningsrik jord. Det har funnits bosättningar i området redan på stenåldern och trakten har genom årtusenden varit en mycket viktig odlings-och handelsregion.