Digitalisering
November 10, 2022

Digitalretuschering av korväggen i Finja kyrka

Efter konserveringsarbetet som utförts i Finja kyrka perioden August 2020- augusti 2021 har en digitalretuschering utförts i samarbete med Andréason & Leibel, Pigdesign.

Digitalretuschering av korväggen i Finja kyrka

Efter konserveringsarbetet som utförts i Finja kyrka perioden August 2020- augusti 2021 har en digitalretuschering utförts i samarbete med Andréason & Leibel, Pigdesign.

Den digitala retuscheringen visar en bild på hur triumfväggen kan ha sett ut i när besökaren kom till Finja kyrka under 1100-talet när målningssviten var ny.

Under det omfattande konserveringsarbetet med kalkmålningarna gjordes undersökningar med USB-mikroskop (Dino lite) där pigmentrester i olika områden kunde identifieras.

Tydligt var att målningarna framstått som mycket mer rika på kulörer och detaljer, vilka gått förlorade efter framtagningen och även delvis under tidigare konserveringsåtgärder. Målningarna har troligen varit försedda med olika typer av lasyrer där man använt olika bindemedel för att få fram de effekter man har velat ha. Lasyrerna är känsliga och kan ofta vara lagda i organiska bindemedel, vilka med tiden bryts ned. Det kan ha även förekommit organiska pigment, som med tiden brutits ned eller alternerat.

För framställningen har vi även noga studerat arkivmaterial och jämfört kalkmåler i andra kyrkor där Finjagruppen har varit aktiva.

Under arbetet med att finna rätt kulörer till de olika detaljerna i målningen.

Akvarell från den numera rivna kyrkan i Asmundtorp, Lunds stift. Akvarellen finns på ATA i Stockholm. I Asmundtorp fanns en mycket snarlik Yttersta domen-framställning av den sk Finjagruppen.

Bården under första försöken till kartläggning. Rena snurren... Teckning av Misa Asp.
Referensmaterial av bårder från romansk tid.
Bokillustration som kan ha varit gjord av målare fostrade i samma skola som målarna i Finja kyrka.
Under arbetet med den digitala rekonstruktionen. Skiss av Kristin Leibel och Kristian Andréason.

Relaterade artiklar

Sankt Nicolai kyrka, Sölvesborg

Sankt Nicolai kyrkas kalkmålningar färdigkonserverade

Sankta Maria kyrka Ystad

Under början av 2022 utfördes konserveringsarbeten i Sankta Maria kyrka i centrala Ystad

Västra Tommarps kyrkas hemligheter

Västra Tommarps kyrka strax norr om Trelleborg bär på en spännande historia. Den är uppförd på en mycket fornlämningsrik jord. Det har funnits bosättningar i området redan på stenåldern och trakten har genom årtusenden varit en mycket viktig odlings-och handelsregion.