Föredrag om nanokalk vid Kungliga Konsthögskolan

Fredagen den 21 mars höll vi tillsammans med Professor Piero Baglioni, CSGI vid Florens Universitet och murare Henrik Nilsson från HN Byggnadsvård, en föreläsning om kalk och nanokalk. Föreläsningen arrangerades av Professor Kerstin Barup vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Nanokalk använt i Bruksskolan, Höganäs.

I Bruksskolan i Höganäs bibliotek finns en monumental väggmålning från 1921 av Arvid Carlson(1895-1962), Kunskapens träd.