Pecha kucha-föreläsning

Onsdagen den 23 oktober hölls en pecha kucha-föreläsning om konserveringen och restaureringen av stuckaturtaket i Hippodromens restaurang, Malmö 2010.

Nordisk Forum för Byggnadskalk

Onsdagen den 6 mars var Skånes Målerikonservatorer på ett seminarium vid Center for Bygningsbevaring i Raadvad i Danmark.

Church Care - Heating Without the Hot Air

I The Mercers´Hall i London hölls den 3 december 2012 ett seminarium om uppvärmningsproblematiken i kyrkorna i England.

Målerikonservatorsmöte i Göteborg

Måndagen den 5/11 ordnades ett möte för målerikonservatorer verksamma i Sverige.

Vårda och Bevaradagen 2012

Skånes Målerikonservatorer fick tala om värdefull preventiv konservering på nätverket Vårda och Bevara

IIC 2012 Vienna congress. The decorative - conservation and the applied arts

Skånes Målerikonservatorer är just nu på IIC kongressen i Wien.