Västra Sallerups kyrka

21 november besökte vi tillsammans med HN Byggnadsvård vinden i Västra Sallerups kyrka.Västra Sallerups kyrka byggdes vid mitten av 1100-talet.Byggnaden bestod ursprungligen av ett västtorn, långhus, kor och troligtvis absid i öster.