Sankta Maria kyrka Ystad

Under början av 2022 utfördes konserveringsarbeten i Sankta Maria kyrka i centrala Ystad

Västra Tommarps kyrkas hemligheter

Västra Tommarps kyrka strax norr om Trelleborg bär på en spännande historia. Den är uppförd på en mycket fornlämningsrik jord. Det har funnits bosättningar i området redan på stenåldern och trakten har genom årtusenden varit en mycket viktig odlings-och handelsregion.

Finja kyrka

Nu startar vi konserveringsarbetet i Finja kyrka utanför Hässleholm. Från augusti 2020 och ett år fram kommer kyrkan att vara stängd för arbetet med kalkmålningarna. Den numera vida berömda målningssviten togs fram 1931-32 av konservator Hans Erlandsson.

Stiftsprojektet Medeltida kalkputs och kalkmålningar

Vilken rivstart på hösten! Hela vecka 34 hade vi tillsammans med HN Byggnadsvård och Petter Jansson från Regionmuseet i Lund/Kristianstad besök av utredare och konservatorskollegor från Riksantikvarieämbetet i Visby.

Silvåkra kyrka

Den fantastiska lilla kyrkan i Silvåkra har vi följt under många år. Denna lilla pärla ligger lite undangömd på Revingehed i Skåne. Kyrkans äldsta byggnad är det rakt avslutade koret och långhuset och denna uppfördes kring 1100-talets mitt.

Medeltida kalkputs och kalkmålningar på kyrkvindar i Lunds stift

Under 2017-18 genomförs stiftsprojektet Medeltida kalkputs & kalkmålningar på kyrkvindar i Lunds stift.