Kalkmålningar
March 15, 2018

Silvåkra kyrka

Den fantastiska lilla kyrkan i Silvåkra har vi följt under många år. Denna lilla pärla ligger lite undangömd på Revingehed i Skåne. Kyrkans äldsta byggnad är det rakt avslutade koret och långhuset och denna uppfördes kring 1100-talets mitt.

Silvåkra kyrka

Koret är uppfört utan absid, vilket kan bero på att influenser har kommit från byggandet av Herrevadskloster som grundades 1144 av biskop Eskil i det närliggande Lund. Eskil var starkt influerad av europeiska strömningar genom sin utbildning i tyska Hildesheim och i Clairvaux i Frankrike. Han var dessutom vän med cisterciencerordens grundare Bernard av Clairvaux. Kyrkans avsaknad av absid kan bero på cisterciencerordens stramare byggnadsideal.

De romanska målningarna, som finns kvar på triumfbågen (både nere i kyrkan och ovan valv), attribueras Finjagruppen vilka var verksamma mellan 1150 och 1175. Troligen uppfördes tornet strax efter den övriga kyrkan.

Biskopshelgon på norra sidan i triumfbågen.
Detalj av helgonets ansikte
Målningen ovan valv. Detalj av ängel på södersidan.
Detalj av Kristus högra hand. Troligen rör det sig om en Yttersta Domenscen på triumfbågens västra sida där Kristus med utsträckta armar blickar ned mot församlingen.
Mikroskopbild av blått färgskikt lagt i seccoteknik. Under skymtar en gul ockra

Under mitten av 1400-talet slogs valv i de två traveerna i väst och öst som ersatte kyrkans trätak. Då bemålades valvkapporna med en rent dekorativ bemålning som delvis är synlig i valven i dag. På 1500-talet målades kyrkan om av Gislövsgruppen i det bildschema som helt är framtaget idag. Nu har Skånes Målerikonservatorer inlett konserveringen av dessa fina valvmålningar. Tidigare har vi gjort akuta putssäkringar lokalt i valven, där bommen varit så omfattande att det funnits risk för nedfallande material. Nu har ytrengöring inletts med gomma pane av den vita bakgrunden och mikrogelerna PG6 från CSGI i Florens, som vi arbetat med i andra kyrkor där måleriskiktet har varit mycket känsligt.

Kristus Pantokrator sittande på sin regnbåge. Till vänster ses Maria med en liten profan mansfigur framför sig. Troligen är detta en donatorsbild, dvs mannen som har bekostat målningarna i kyrkan. Till höger ses den knäfallande Petrus.

Kvinnoansikte under rengöring. Nederdelen har en gel applicerad.

Gelerna har en förmåga att hålla det destillerade vattnet, som de ligger i, i sitt täta intermolekulära nätverk och därmed blöts inte ytan ned. Rengöringen sker endast på kontaktytan mellan gel och färgskiktet. Gelen lyfts bort och ingen mekanisk påverkan sker på målningen. Därmed kan även mycket bindemedelsfattiga partier (som retuscher) rengöras utan att det sker ett slitage. Gelerna återanvänds efter rengöring i destillerat vatten upp till 5 gånger. Tack vare gelernas flexibilitet kan de följa ojämnheterna i ytan och rengöra även ner i "dalarna".

Kvinnoansiktet efter rengöring med Pg6.

Parallellt med rengöringen sker konsolidering av ytskikt med nanokalk, Nanorestore®. Detta för att återskapa de förlorade bindningarna av kalciumkarbonat. Kontroll av fuktigheten i putsskiktet är viktig för att få en fullgod konsolidering som byggs upp inifrån och ut. Sker konsolideringen för snabbt kan man få blinderingar på ytan, likt den gamla metoden med kalkvattning.
Bommen i putsskikten är på sina ställen omfattande och här sker en punktfästning med kalkbaserad konsolidant.

Under våren kommer vi att lägga ut löpande information om vårt arbete i Silvåkra. Så följ oss här, på Instagram och på Facebook!

Relaterade artiklar

Sankt Nicolai kyrka, Sölvesborg

Sankt Nicolai kyrkas kalkmålningar färdigkonserverade

Digitalretuschering av korväggen i Finja kyrka

Efter konserveringsarbetet som utförts i Finja kyrka perioden August 2020- augusti 2021 har en digitalretuschering utförts i samarbete med Andréason & Leibel, Pigdesign.

Sankta Maria kyrka Ystad

Under början av 2022 utfördes konserveringsarbeten i Sankta Maria kyrka i centrala Ystad