Sankta Maria kyrka Ystad

Under början av 2022 utfördes konserveringsarbeten i Sankta Maria kyrka i centrala Ystad

Sankta Maria kyrka Ystad

Under början av 2022 arbetade vi i Sankta Maria kyrka i Ystad, där en invändig renovering skedde i kyrkan. Under renovering utfördes även konserveringsåtgärder på kalkmålningarna. Mariakyrkans kvarvarande kalkmålningar finns i långhusvalvets tredje travé, i koromgången samt i sköldbågen på korets södra sida mot koromgången.

Målningarna härrör från sengotisk tid, ca 1450. I koromgången finns återgiven legenden om Sankta Dorotea, som är målad som en altartavla.
På korets yttervägg i öster samt en bit upp i valvkapporna återfinns bladornament i form av vinrankor med rester av diffust figurativt måleri. Dessa målningar är beskrivna i Catalogue of Wall-Paintings och tillskrivna den sk Unionsmästaren och hans elev Højelsemästaren (Holtug, Själland) verksam i Danmark under 1400-talet.

I sköldbågen i söder (mellan kor och koromgång) finns ett instrument och ett antal bomärken återgivna. Målningarna i valvet i långhuset är däremot daterade till senromansk tid då valvet slogs.

Målningarna i långhusvalvet är daterade till senromansk tid då valvet slogs, bilden är tagen efter konserveringsarbetena.


Målningarna togs fram 1924-25 av Hans Erlandsson och Justus Berg. 1965 rengjordes målningarna i koromgången av Albert Eriksson och 1968 i valvet. Sedan dess har inga åtgärder noterats.

Arbetet som utfördes under detta projektet bestod främst i en rengöring, då både puts- och färgskikt var till störst del stabila. Det fanns något enstaka område i koromgånden där färgskiktet hade försvagats.

Under pågående rengöring med Gomma Pane i koromgången

Kalkmålningarna i långhusvalvet samt i koromgångens valv var väldigt nedsmutsade. Rengöringen utfördes med rengöringsdegen Gomma pane som bakades på plats och försiktigt rullades över ytan. I långhusvalvet fanns ett antal äldre lagningar som åter hade spruckit upp, för arbetet med sprickorna fick vi hjälp av murare Erik Blomqvist från HN Byggnadsvård som öppnade upp och rensade bort löst lagningsbruk bruk och lagade upp med ett kalkbruk blandat för just Maria Kyrkan.

Dorotealegenden, man ser tydligt hur måleriet i nedre delen har nötts bort under åren

Återgivningen av Dorotealegenden var inte lika nedsmutsad, men den är däremot mer utsatt av beröring från besökare. Detta har tyvärr bidragit till ett kraftigt slitage på målningen såpass att delar av målningen har blivit nednött och bitvis helt försvunnit med åren.

Koromgången efter utförda konserveringsåtgärder

Relaterade artiklar

Sankt Nicolai kyrka, Sölvesborg

Sankt Nicolai kyrkas kalkmålningar färdigkonserverade

Digitalretuschering av korväggen i Finja kyrka

Efter konserveringsarbetet som utförts i Finja kyrka perioden August 2020- augusti 2021 har en digitalretuschering utförts i samarbete med Andréason & Leibel, Pigdesign.

Västra Tommarps kyrkas hemligheter

Västra Tommarps kyrka strax norr om Trelleborg bär på en spännande historia. Den är uppförd på en mycket fornlämningsrik jord. Det har funnits bosättningar i området redan på stenåldern och trakten har genom årtusenden varit en mycket viktig odlings-och handelsregion.