Kalkmålningar
February 11, 2017

Medeltida kalkputs och kalkmålningar på kyrkvindar i Lunds stift

Under 2017-18 genomförs stiftsprojektet Medeltida kalkputs & kalkmålningar på kyrkvindar i Lunds stift.

Medeltida kalkputs och kalkmålningar på kyrkvindar i Lunds stift

Fokus är på en genomgripande dokumentation och statusbedömning av kalkmålningar och den så ofta bortglömda kalkputsen av medeltida datum som finns på kyrkvindarna. Dessa skikt är en omistlig del i byggnadens historia och ger idag kunskap om hur byggnaderna uppfördes. Romanska kalkmålningar är intimt sammankopplade med putsen de vilar på. Målningarnas utförande och slutliga utseende är helt beroende av den underliggande putsens bearbetning. I bilden ovan ser ni korvinden i Hofterups kyrka, Lunds stift

Den medeltida kalkputsen, som inte är bemålad, finns inte dokumenterad eller undersökt i sammaomfattning som kalkmåleriet. Putsen löper dessutom stor risk att lättare förstöras vid olika typer avarbeten på vindarna.För att öka kunskapen om materialet och framställningen av det, metodutförande ochbyggnadsteknik är det av yttersta vikt att en genomgripande dokumentation och statusbedömning avdessa kalkputser kommer till stånd. Därför inleds nu detta länge efterfrågade stiftsprojekt.Gällande kalkmålningarna från medeltiden har man i det närmaste helt fokuserat på detikonografiska och rent konsthistoriska. Det finns behov av undersökningar som fokuserar påtekniska frågeställningar.

Är förbearbetningen av putsen likadan i alla kyrkor där t.ex Finjagruppen har tillskrivitskompositionerna?Är exempelvis slutbearbetningen av målningsputsen kopplad till de eventuella skador sommålningarna kan uppvisa, såsom vittringar och förlorat målningsskikt? Syftet med projektet är en genomgripande dokumentation och statusbedömning. Att undersöka byggnadernas eventuella behov av åtgärder gällande puts- och målningsskikt. Att utforma en metod för kommande undersökningar i samtliga medeltida kyrkor. Det är av stor vikt att göra kulturarvet mera tillgängligt.Informationsspridning ökar kunskapen. Genom att förmedla dokumentationen digitalt via olikaverktyg till allmänheten kan information om dolda målningar och putsskikt ovan valv visualiseras och göras tillgängligt. Ökad kunskap leder till ett större intresse och därmed respekt och försiktighet.

Henrik Nilsson och Petter Jansson.

Projektansvarig:Stiftsantikvarie Svenska kyrkan Lunds Stift Heikki Ranta.Projektdeltagare:Hanna Eriksson, Skånes MålerikonservatorerIngrid Wedberg, Skånes MålerikonservatorerHenrik Nilsson, murarmästare HN ByggnadsvårdPetter Jansson, 1a antikvarie Regionmuseet Kristianstad/LundI februari månad har vi börjat de inledande undersökningarna på Hofterups kyrkvind, där det finns rester av både bemålad och icke bemålad tidigmedeltida puts. En hemsida för projektet är under uppbyggnad och de första provfotograferingarna för att visualisera målningarna har gjorts. Nere i kyrkans kor finns de romanska målningarna synliga. Här ovan valv har vi bildkompositionens fortsättning och avslutning.Projektet planeras och genomförs i samråd med övrig kulturmiljövård i stiftet.Samordning med Lunds stifts projekt ”Isolering av kyrkovindar" och det pågående projektet"Timmermanskonst i Lunds stift” sker.Vi uppmuntrar församlingar runt om i stiftet som har medeltida kalkmålningar och putsrester ovan valv att höra av sig till någon av oss projektdeltagare.

Östra och norra korväggen. Målningar attribuerade till Finjagruppen 1125-50.
Detalj i fresco-teknik av bård.
Detalj av secco-måleri i samma bård.

Relaterade artiklar

Sankt Nicolai kyrka, Sölvesborg

Sankt Nicolai kyrkas kalkmålningar färdigkonserverade

Digitalretuschering av korväggen i Finja kyrka

Efter konserveringsarbetet som utförts i Finja kyrka perioden August 2020- augusti 2021 har en digitalretuschering utförts i samarbete med Andréason & Leibel, Pigdesign.

Sankta Maria kyrka Ystad

Under början av 2022 utfördes konserveringsarbeten i Sankta Maria kyrka i centrala Ystad