Kalkmålningar
August 19, 2020

Finja kyrka

Nu startar vi konserveringsarbetet i Finja kyrka utanför Hässleholm. Från augusti 2020 och ett år fram kommer kyrkan att vara stängd för arbetet med kalkmålningarna. Den numera vida berömda målningssviten togs fram 1931-32 av konservator Hans Erlandsson.

Finja kyrka

Målningarna i Finja är unika och tingar ett mycket högt kulturhistoriskt värde. De dateras till 1125-50 och anses vara bland de främsta i Europa från denna tid. Skaparna är tyvärr anonyma men målningarna i kyrkan har fått ge namn till en verkstad som kallas för Finjaverkstaden, vilken har gjort utsmyckningar i flera kyrkor i Skåne och på Själland. Gruppen anses vara starkt knutna till den berömda Hvidesläkten i Danmark. Senare forskning har dock visat att gruppen troligen hade sin bas i Lundatrakten och därför finns det mer måleri av verkstaden i Skåne än på Själland där adelssläkten hade sitt säte.

Finjagruppens arbeten kännetecknas av en stramhet och ett upprepande av motiv. Målningarna i kyrkan var viktiga eftersom de förmedlade Bibelns ord till församlingarna. Inflytandet från den Bysantinska konsten är tydlig i de danska kalkmålningarna och särskilt i Finjaverkstadens alster. Andra kyrkor i Skåne som har eller har haft målningar attribuerade till samma verkstad är Asmundtorp, Flädie, Hofterup, Stävie, Vallkärra och Lyngsjö. Motivet på triumfbågens vägg utgörs av den Yttersta domen där Kristus på yttersta dagen dömer människorna efter deras handlingar i livet till ett evigt liv i himmelriket eller i helvetet. Finjagruppen anses ha målat sex idag  kända Yttersta domenscener och de mest praktfulla finns i Finja kyrka. I absiden finns en sk Majestas Domini. Kristus sitter i en mandorla omgiven av de fyra evangelistsymbolerna.

Sedan framtagningen på 1930-talet har målningssviten genomgått ett flertal konserveringsåtgärder. Tidigt observerade man problem med saltvittring av den ursprungliga kalkputsen och målningsskikten. Putsen är en sk enskiktsputs som slagits direkt på murverket i natursten. Saltvandringar har gjort att putsen har brutits ned och målningsdetaljer gått förlorade. För att stoppa denna saltvandring görs nu en kontrollerad avsaltning av putsskiktet och en konsolidering av de nedbrutna partierna. Arbetet görs av Skånes Målerikonservatorer i samarbete med Nationalmuseum i Köpenhamn och CSGI kemifakulteten vid Universitetet i Florens. På vår hemsida, Facebook och Instagram kommer fortlöpande information om arbetet att läggas upp.

Relaterade artiklar

Sankt Nicolai kyrka, Sölvesborg

Sankt Nicolai kyrkas kalkmålningar färdigkonserverade

Digitalretuschering av korväggen i Finja kyrka

Efter konserveringsarbetet som utförts i Finja kyrka perioden August 2020- augusti 2021 har en digitalretuschering utförts i samarbete med Andréason & Leibel, Pigdesign.

Sankta Maria kyrka Ystad

Under början av 2022 utfördes konserveringsarbeten i Sankta Maria kyrka i centrala Ystad