Konservering
August 23, 2017

Konservering i Hofterups kyrka

Under veckan inleddes konserveringen av de romanska målningarna i kor och absid av Hofterups kyrka.

Konservering i Hofterups kyrka

Under veckan inleddes konserveringen av de romanska målningarna i kor och absid. Kyrkan är byggd under 1100-talet och de tidiga målningarna har attribuerats Finja gruppen som var aktiva i Skåne under 1125 - 1150. Kalkmålningarna togs fram 1912 under en stor renovering i kyrkan ledd av domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin. Målningarnas motiv återfinns i andra romanska kyrkor, en bildvärld som kan ha spritts och delats via manuskript och kunskap som burits med till Norden av klostrens munkar från kontinenten. Delar av bildsviten finns bevarad ovan valv.

Helgonansikte i absiden.
Här syns hur Herodes till vänster ger order till en soldat.

På norrväggen i koret finns en skildring av Barnamorden i Betlehem. Här syns hur Herodes till vänster ger order till en soldat. Konserveringen kommer att pågå under hösten in i november månad. Uppdateringar av arbetets framskridande kommer att göras kontinuerligt.

Relaterade artiklar

Sankt Nicolai kyrka, Sölvesborg

Sankt Nicolai kyrkas kalkmålningar färdigkonserverade

Digitalretuschering av korväggen i Finja kyrka

Efter konserveringsarbetet som utförts i Finja kyrka perioden August 2020- augusti 2021 har en digitalretuschering utförts i samarbete med Andréason & Leibel, Pigdesign.

Sankta Maria kyrka Ystad

Under början av 2022 utfördes konserveringsarbeten i Sankta Maria kyrka i centrala Ystad