Konservering
February 14, 2021

SVT Skåne i Finja kyrka

Arbetet i Finja går vidare och för ett par veckor sedan hade vi besök av SVT Skåne som gjorde ett fint litet inslag om kyrkans målningar.

SVT Skåne i Finja kyrka

Vi håller nu på med upplagning av skador och ersätter vissa äldre lagningar som bidragit till skadebilden av målningarna. Det handlar om bl.a om lagningar som är för hårt bearbetade i sin ytstruktur och därmed har gjort att salter har transporterats ut i originalputsen istället. Dessa lagningar undersöks noga och ersätts med nya där det är behövligt av bevarandemässiga skäl. Ersättningsbruket blandas av Ignabergakalk och sand från lokalt sandtag i Vä-trakten. Detta för att få ett kalkbruk som  är så likt originalbruket som möjligt. Målet är att om framtida saltvandringar uppstår så skall salter fällas ut i lagningsbruket och inte i originalbruket. Därför är murarmästare Henrik Nilssons kunnighet av kalkbrukets sammansättning och bearbetning av största vikt.

Lagningarna tonas sedan in med en grundkalk som pigmenteras för att stämma överrens med bakgrundstonen i målningarna. Efter detta läggs streckade retuscher i sk trateggio-teknik. Detta för att ögat inte ska störas av ljusare fläckar i målningarna vid läsandet av motiven.

Titta gärna på inslaget i SVT här!

Retuschering av östra väggen
Retuschering av östra väggen

Relaterade artiklar

Sankt Nicolai kyrka, Sölvesborg

Sankt Nicolai kyrkas kalkmålningar färdigkonserverade

Digitalretuschering av korväggen i Finja kyrka

Efter konserveringsarbetet som utförts i Finja kyrka perioden August 2020- augusti 2021 har en digitalretuschering utförts i samarbete med Andréason & Leibel, Pigdesign.

Sankta Maria kyrka Ystad

Under början av 2022 utfördes konserveringsarbeten i Sankta Maria kyrka i centrala Ystad