Kalkmålningar
February 8, 2017

Everlövs kyrka - konservering av kalkmålningar

Everlös kyrka framträder som en av de ståtliga exemplen på den skånska landsbygdens medeltidakyrkoarkitektur.

Everlövs kyrka - konservering av kalkmålningar

Det är framförallt de välbevarade kalkmålningarna i långhus och kor som gjort kyrkan välkänd. De tillkom runt år 1500 och har fått ge namn till en av de mest produktiva måleriverkstäderna i Skåne –Everlövsgruppen.De flesta av målarverkstäderna arbetade påtagligt lokalt men Everlövsgruppen är representerad även i Danmark som där kallas Brarupsverkstaden efter en kyrka på Falster.I Skåne räknas ett tjugotal kyrkor till verkstaden bl.a. målningarna i Benestad, Hästveda, Särslövs, Farstorp och Stoby. Målningarna upptäcktes på 1850- talet och beskrivs ofta som enkla och folkliga.Sällan har vi konservatorer dock fallit så handlöst för den fantastiska frodighet och innehållsmässiga berättarglädjen som Everlövsmästaren uppvisar! I korvalven framställs uteslutande evangelisterna med sina symboler och i långhusvalven Skapelsen och de första människorna Adam och Eva. De flesta svicklar och ribbor är inte framtagna, men det förkommer dekorationer även här. Konserveringen består av rengöring av kalkmålningarna dels med traditionell metod med Gomma pane, men tester genomförs även med sk hårda geler av märket Nanorestore Gels®. Dessa geler kan användas på extra känsligt måleri, där t.om en skonsam en mekanisk rengöring med Gomma pane utgör en risk för att skada målningsskiktet.

Konservator Ingrid Wedberg får hjälp av murarmästare Henrik Nilsson från HN Byggnadsvård med rengöringen.
Ingrid Wedberg rengör med traditionell Gomma pane.

Nanorestore Gels® är kemiska geler  som genom sina stabila nätverk kan bära stora mängder vatten och möjliggöra en rengöring endast på kontaktytan mellan gel och målningsyta. Genom deras unika egenskaper kan de användas även på mycket vattenkänsliga ytor, såsom t.ex akvareller. På detta vis behöver inga rester av gelen avlägsnas och endast smutsen lyfts utan att känsliga pigment skadas eller följer med när gelen avlägsnas. Dessa skonsamma geler tillverkas av CSGI vid Universitetet i Florens. Sedan några år tillbaka har vi ett gott samarbete med kemisterna vid denna fakultet, vilka är specialiserade på bevarande av kulturarvet och anlitat av konservatorer runt om i världen.Gelerna är endast laddade med destillerat vatten och består i sig själva av poly(2-hydroxyetyl metakrylat: p(HEMA))/ poly(vinylpyrrolidon: PVP).p(HEMA)-hydrogeler har under lång tid studerats inom läkebranschen och PVP används inom kosmetika. Tillsammans bildar dessa kemiskt stabila nätverk.

Tester har gjorts med olika typer av Nanorestore Gels@ har gjorts i en svickel i sydvästra valvet. Utöver rengöring av de mycket nedsmutsade ytorna kommer konsolidering av sviktande puts att göras, samt mindre spricklagning.

Konservator Matilda Thorund Brönmark genomför tester medNanorestore Gel®.

Relaterade artiklar

Sankt Nicolai kyrka, Sölvesborg

Sankt Nicolai kyrkas kalkmålningar färdigkonserverade

Digitalretuschering av korväggen i Finja kyrka

Efter konserveringsarbetet som utförts i Finja kyrka perioden August 2020- augusti 2021 har en digitalretuschering utförts i samarbete med Andréason & Leibel, Pigdesign.

Sankta Maria kyrka Ystad

Under början av 2022 utfördes konserveringsarbeten i Sankta Maria kyrka i centrala Ystad