Nanorestore Gels®
October 29, 2017

Gels in Conservation London

Över 500 deltagare från världens olika hörn samlades på Emanuel Center i Westminister i London och följde ett gediget program med föredrag och posterpresentationer. Skånes Målerikonservatorer deltog i denna konferens med en artikel i den omfattande publikationen och med presentation av en poster.

Gels in Conservation London

Den internationella konferensen Gels in Conservation anordnades av International Academic Projects och Tate den 16-18 oktober 2017. Konferensen fokuserade på användningen av geler inom rengöring av konstverk av olika material.

I Everlövs kyrka testade vi för första gången att göra rent känsligt måleri med geler tillverkade av CSGI i Florens. Dessa sk hydrogeler definieras som kemiska geler. De består av ett nätverk av p(HEMA)/PVP. Nätverket har en utarbetad lämplig kombination av hydrofilicitet, förmåga att hålla vatten och mekanisk styrka för att undvika en efterbehandling av den känsliga ytan när gelén avlägsnas. p(HEMA) hydrogeler har undersökts för medicinska syften sedan flertalet år. Detta pga deras goda miljöegenskaper/nedbrytbarhet. PVP är en starkt hydrofil polymer använd inom både mat- och skönhetsindustrin. Tillsammans skapar dessa ämnen stabila vattenhållande nätverk. Denna egenskap möjliggör en rengöring endast av kontaktytan mellan konstverket och gelen, även på mycket vattenkänsliga ytor eller ytor med bindemedelsfattiga färgskikt.Till skillnad mot traditionella geler använda inom rengöring behöver ytan inte efterbehandlas. Gelen suger åt sig smutsen, kan tvättas i destillerat vatten och återanvändas upp till 6 gånger.

En ny typ av dessa geler sk Pg6 har Professor Piero Baglioni (CSGI) försett oss med för Everlövs kyrka. Detta efter att vi genomfört tester med geler av olika hårdhet. Gelerna har använts på de bemålade ytorna i koret och kombinerats med en mer traditionell rengöringsmetod med Gomma Pane och Akapadsvamp på de vitkalkade bakrundsytorna.

Det var dessa resultat som vi publicerade för denna konferens.Tate i London och Peggy Guggenheim i New York är två institutioner som testar dessa nya geler i sina konserveringsateljéer. Studier de har genomfört visar att gelerna varken etsar på kontaktytan eller lämnar några rester. Detta är en stor skillnad mot de geler som man kan tillverka av Agar eller Gellan Gel.Vi är mycket glada att ha fått möjligheten att delge våra erfarenheter av dessa geler och hur de fungerar in situ på större ytor.

Vi publicerar här ett filmklipp från Hofterups kyrka där rengöring med denna typ av geler har använts:

Nanorestore Gel Pg6, använd i Everlövs kyrka

Relaterade artiklar

Sankt Nicolai kyrka, Sölvesborg

Sankt Nicolai kyrkas kalkmålningar färdigkonserverade

Digitalretuschering av korväggen i Finja kyrka

Efter konserveringsarbetet som utförts i Finja kyrka perioden August 2020- augusti 2021 har en digitalretuschering utförts i samarbete med Andréason & Leibel, Pigdesign.

Sankta Maria kyrka Ystad

Under början av 2022 utfördes konserveringsarbeten i Sankta Maria kyrka i centrala Ystad