Västra Sallerup

I lövsprickningens tid går arbetena i Västra Sallerups kyrka i Eslöv mot sitt slut. Sedan årsskiftet har en omfattande restaurering och konservering av interiören pågått.

Västra Sallerup

Kyrkan uppfördes under mitten av 1100-talet och tillskrivs byggmästaren Mårten Stenmästare som även har skapat kyrkans dopfunt. Speciellt för kyrkan är dess vackra kalkmålningar som man kan betrakta från tre olika århundraden i kyrkorummet. Konserveringen avsåg främst rengöring av sot och smuts samt missfärgningar från äldre mögelangrepp.


Fyra olika målningsperioder är representerade i kyrkan, dessa sträcker sig från senare delen av 1100-talet till in i 1400-talet. De äldsta målningarna från ca 1150 finns på korets norrvägg där en scen från de helige Martins legend finns beskriven.

St Martins ansikte under rengöring med nanorestore gel som skonsamt lyfter smutsen. Ovan valv finns på korvägg och triumfbåge målningar som upptäcktes på 1970-talet. De konserverades av Albert Eriksson. På triumfbågen har tidsperioden bedömts vara från ca 1250. På bågens norrsida finns St Kristoffer och i söder ärkeängeln Mikael.

St Mikael har vackert böljande hår och ett harmoniskt uttryck. Målningen har bedömts vara från 1200-talets mitt.Nästa målningsperiod tog vid efter valvslagningen på 1300-talet då valvens ribbor och krön smyckades med växtornament och i kapporna figurer, främst olika helgon.

St Petrus i norra korvalvet från 1300-talet.Sista periodens målningar tillhör sengotiken och den så kallade sköna stilen med ett mjukt bildspråk. Målningar från denna tid finns i flera fall synliga över äldre målningar. I korvalvet syns särskilt 1400-tals inslag bland 1300-tals måleriet.

Ett kvinnligt helgon böjer sig fram över Paulus i det norra korvalvet och tåv olika tidsskikt överlappar varandra. I långhuset östra valvkappa syns Marie kröning. Den sköna stilen är verkligen manifesterad i klädedräkter och ansikten.

Marie KröningVästra Sallerups kyrka har även en emporanläggning i långhusets östvägg. Dessa användes som herrskapsläktare under romansk tid men byggdes senare igen.  Blindöppningarna har bemålats med figurer som daterats till 1400-talet.

Konserveringen av kalkmålningarna är nu färdiga och arbetet med inventarierna pågår. Västra Sallerup invigs i höst och denna vackra kyrka med sin rika bildvärld är verkligen värd ett besök.

Relaterade artiklar

Sankt Nicolai kyrka, Sölvesborg

Sankt Nicolai kyrkas kalkmålningar färdigkonserverade

Digitalretuschering av korväggen i Finja kyrka

Efter konserveringsarbetet som utförts i Finja kyrka perioden August 2020- augusti 2021 har en digitalretuschering utförts i samarbete med Andréason & Leibel, Pigdesign.

Sankta Maria kyrka Ystad

Under början av 2022 utfördes konserveringsarbeten i Sankta Maria kyrka i centrala Ystad