Gängtappen i Malmö

Skånes Målerikonservatorer arbetar just nu med Tor Hörlins tre målningar i Gängtappen i Malmö.

Läckö Slottskyrka

Nu är arbetet med konserveringen av Läckö Slottskyrka igång. Tillsammans med Conservator AB kommer Skånes Målerikonservatorer att arbeta i denna unika miljö under 2015-17.

Livets hjul i Norra Mellby kyrka

Under våren har vi hjälpt Sösdala församling med en statusbedömning av kalkmålningarna i Norra Mellby kyrka.

Källstorps kyrka

Konserveringsarbeten har inletts under januari i Källstorps kyrka efter en omfattande byggentreprenad i kyrkorummet under hösten 2014.

Gödelövs kyrka

Under februari har Johanna Nessow arbetat med konservering av predikstolen i Gödelövs kyrka som tillhör Genarps församling.

Konservering av kalkmålningar i Östra Vemmerlöv

Under hösten pågår konserveringen av de vackra kalkmålningarna i Östra Vemmerlövs kyrka i Skåne. Målningarna tillkom i början av 1500-talet och har attribuerats till den sk Fjäkingegruppen.