Våra nyheter

St Nicolai kyrka i Sölvesborg

Mårtensveckan tillbringade vi i St Nicolai kyrka där vi åtgärdade vittrade tegelstenar i kyrkorummet.

Altarskåpet i Mariakyrkan, Helsingborg

Under två veckors tid har konservatorerna Johanna Nessow och Matilda Thorlund-Brönmark arbetat med översyn och konservering av det fantastiska altarskåpet i Mariakyrkan i Helsingborg.

Lilla Harrie kyrka

Konserveringsarbetena i Lilla Harrie kyrka inleddes i september.

Fjälkinge kyrka

För några år sedan arbetade vi med konserveringen av de fantastiska kalkmålningarna i Östra Vemmerlövs kyrka.

Gängtappen i Malmö

Skånes Målerikonservatorer arbetar just nu med Tor Hörlins tre målningar i Gängtappen i Malmö.

Pauli kyrka 2016

Arbetet i Sankt Pauli kyrka pågår för fullt under 2016.

Läckö Slottskyrka

Nu är arbetet med konserveringen av Läckö Slottskyrka igång. Tillsammans med Conservator AB kommer Skånes Målerikonservatorer att arbeta i denna unika miljö under 2015-17.

Sankt Pauli kyrka

Under 2015-16 håller Sankt Pauli kyrka i Malmö stängt för en omfattande inre renovering. Exteriören har sedan ett par år tillbaka renoverats och det vackra plåttaket lyser nu upp i Malmö centrum.

Torna Hällestad kyrka

Arbetet i Torna Hällestad kyrka är nu i det närmaste avslutat. Ett fantastiskt medeltida kalkmåleri i kyrkans valv har nu rengjorts och konsoliderats.

Livets hjul i Norra Mellby kyrka

Under våren har vi hjälpt Sösdala församling med en statusbedömning av kalkmålningarna i Norra Mellby kyrka.

Sankt Petri orgelfasad

Under tre veckors tid kommer vi att arbeta med konserveringen och restaureringen av orgelfasaden i Sankt Petri kyrka.

Källstorps kyrka

Konserveringsarbeten har inletts under januari i Källstorps kyrka efter en omfattande byggentreprenad i kyrkorummet under hösten 2014.

God Jul och Ett Gott Nytt 2015

Tack alla kollegor och kunder för ett fantastiskt och spännande 2014.

Torups slott

I september månad kallades vi in av Henrik Nilsson Byggnadsvård för att hjälpa till med rengöring och stabilisering av den norra fasaden på Torups slott utanför Malmö. Slottet ägs av Malmö stad och ligger vackert beläget i den mycket populära Bokskogen.

Återförsäljare av Nanorestore®

Vi är glada att bli exklusiva återförsäljare av Nanorestore® i Skandinavien.

Ystad Teater

Renoveringen av vestibulen i Ystad teater pågår under juni månad. Teaterbyggnaden uppfördes i nyrenässans 1893-94 efter ritningar av stadsarkitekt Peter Boisen.

NANOFORART Workshop 12 juni 2014

Torsdagen den 12 juni ordnade Nationalmuseet i Köpenhamn en workshop rörande nanomaterial inom konservering av muralmåleri.

Silvåkra kyrka

Under mars månad har på uppdrag av Veberöds församling undersökningar av Silvåkra kyrkas senmedeltida och romanska målningar

Föredrag om nanokalk vid Kungliga Konsthögskolan

Fredagen den 21 mars höll vi tillsammans med Professor Piero Baglioni, CSGI vid Florens Universitet och murare Henrik Nilsson från HN Byggnadsvård, en föreläsning om kalk och nanokalk. Föreläsningen arrangerades av Professor Kerstin Barup vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Läckö slott

I samarbete med Conservator J.T.F. Petéus AB i Göteborg arbetar Skånes Målerikonservatorer just nu med undersökningar av Slottskyrkan på Läckö slott. På uppdrag av Statens Fastighetsverk görs en utredning av kyrkans invändiga status.