Everlövs kyrka - konservering av kalkmålningar

Everlös kyrka framträder som en av de ståtliga exemplen på den skånska landsbygdens medeltidakyrkoarkitektur.

St Nicolai kyrka i Sölvesborg

Mårtensveckan tillbringade vi i St Nicolai kyrka där vi åtgärdade vittrade tegelstenar i kyrkorummet.

Fjälkinge kyrka

För några år sedan arbetade vi med konserveringen av de fantastiska kalkmålningarna i Östra Vemmerlövs kyrka.

Torna Hällestad kyrka

Arbetet i Torna Hällestad kyrka är nu i det närmaste avslutat. Ett fantastiskt medeltida kalkmåleri i kyrkans valv har nu rengjorts och konsoliderats.

Silvåkra kyrka

Under mars månad har på uppdrag av Veberöds församling undersökningar av Silvåkra kyrkas senmedeltida och romanska målningar

Sicilien

I april besökte Hanna konservatorn Giovanna Comes i hennes ateljé i Catania på Sicilien. Anledningen var ett pågående projekt om retuschering av kalkmålningar. Olika estetiska och etiska aspekter finns vad gäller detta ämne.